Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Samhälle & politik


Omslagsbild för Konjunkturrådets rapport 2019: Kommunernas framtid
E-bok

Konjunkturrådets rapport 2019: Kommunernas framtid

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning, ett högt flyktingmottagande och ökande skillnader mellan städer ...


Omslagsbild för Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv
E-bok

Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv

Vår ökade livslängd ställer allt högre krav på pensionssystemets förmåga att trygga de framtida pensionerna. Ett sätt atthantera problemet är att arbeta längre. I den här boken bes ...


Omslagsbild för Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbetslivet minskas?
E-bok

Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbetslivet minskas?

Det finns brett politiskt stöd för att höja pensionsåldern. Men hur ska pensionssystemet hantera att alla inte kan jobba länge, även om de skulle vilja? Sjukersättningen ska ge eko ...


Omslagsbild för Konjunkturrådets rapport 2018. Kapitalbeskattningens förutsättningar
E-bok

Konjunkturrådets rapport 2018. Kapitalbeskattningens förutsättningar

Mycket har hänt med kapitalbeskattningen sedan den stora skattereformen 1991. Grundprinciper om likformighet och enhetlighet har i hög grad övergetts och kapital beskattas i dagpå ...


Omslagsbild för Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna
E-bok

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Men vad behöver egentligen chefer för att kunna göra ett bra jobb? Vilka förutsättningar har kommu ...


Omslagsbild för Digital Tools in Education. On Usage, Effects, and the Role of the Teacher
E-bok

Digital Tools in Education. On Usage, Effects, and the Role of the Teacher

This report shows that information and communications technology (ICT) in education can be effective under certain circumstances, and that the teacher plays a significant role in t ...


Omslagsbild för SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin
E-bok

SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin

Allmänhetens förtroende för riksdagen, regeringen och de politiska partierna har minskat sedan 2014 års val. Och många oroar sig över den svenska demokratins hälsotillstånd. Minori ...


Omslagsbild för Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en fungerande arbetsmarknad
E-bok

Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en fungerande arbetsmarknad

För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden bra. Men en tudelning mellan det stora flertalet som har jobb och de grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden unga ...


Omslagsbild för Families in the 21st Century
E-bok

Families in the 21st Century

The family has been a fundamental social institution throughout the history of mankind. But in recent decades it seemed to be eroding on virtually all fronts: fewer marriages and ...


Omslagsbild för Ägandet efter finanskrisen. Samtal på SNS 2012-2015
E-bok

Ägandet efter finanskrisen. Samtal på SNS 2012-2015

Den djupa globala finanskrisen som briserade efter Lehman-kraschen 2008 fick medborgare och politiker världen över att ställa grundläggande frågor om det kapitalistiska systemets s ...


Omslagsbild för Kvinnors liv och arbete : Svenska och norska studier av ett aktuellt samhällsproblem
E-bok

Kvinnors liv och arbete : Svenska och norska studier av ett aktuellt samhällsproblem

Denna bok kom ut på SNS Förlag redan 1962 och väckte stor uppmärksamhet i debatten. Nu finns den tillgänglig som e-bok. Alltfler kvinnor söker sig ut i förvärvslivet. Teoretiskt rå ...


Omslagsbild för Den hållbara svenska modellen : Innovationskraft, förnyelse, effektivitet
E-bok

Den hållbara svenska modellen : Innovationskraft, förnyelse, effektivitet

Den svenska modellen lever - trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssys ...


Omslagsbild för Den europeiska skuldkrisen
E-bok

Den europeiska skuldkrisen

2010-2012 års europeiska skuldkris har lett till gigantiska överföringar av pengar i syfte att "rädda euron". I denna debattbok diskuterar Mats Persson överföringarna och han menar ...


Omslagsbild för Konjunkturrådets rapport 2012. Enkla regler, svåra tider - behöver stabiliseringspolitiken förändras?
E-bok

Konjunkturrådets rapport 2012. Enkla regler, svåra tider - behöver stabiliseringspolitiken förändras?

2012 års Konjunkturrådsrapport sätter fokus på regelverket för stabiliseringspolitiken i Sverige. Efter 1990-talskrisen stramades det finanspolitiska regelverket upp. Budgetundersk ...


Omslagsbild för Kina - den nygamla supermakten
E-bok

Kina - den nygamla supermakten

Kina har rest sig. Världens folkrikaste land är på väg att bli världens största ekonomi. Redan är landet den största exportnationen med världens största valutareserv. Kinesiska för ...


Omslagsbild för Kriget mot fackföreningarna - en studie av den amerikanska modellen
E-bok

Kriget mot fackföreningarna - en studie av den amerikanska modellen

Mellan 1877 och 1903 ingrep militär i 500 strejker i USA. Arbetskonflikter var ofta rena fältslag med dussintals döda och sårade. I Europa svarade parlamenten för regleringen av a ...