Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Samhälle & politik


Omslagsbild för Fisheries Management and Global Warming
E-bok

Fisheries Management and Global Warming

av

The FIMAGLOW project is a Nordic project with the aim to study possible drivers and impacts of global warming on Arctic fisheries. Two workshops has been held, serving to identify ...


Omslagsbild för Nordic voices
E-bok

Nordic voices

According to the Secretary-General of the UN, Ban Ki-moon, the countries of the Nordic Region are the strongest countries in the UN’s 70-year history. “This is a fact that commands ...


Omslagsbild för Nordiska Röster
E-bok

Nordiska Röster

Nordens länder är de starkaste länderna i Förenta nationernas 70-åriga historia, enligt generalsekreteraren, Ban Ki-moon. Detta faktum inger respekt och stärker er som region, häls ...


Omslagsbild för Energy and Transport
E-bok

Energy and Transport

The Energy and Transport programme’s overall objective was to contribute to making the Nordic region a leading region in Europe for developing, demonstrating and using new, sustain ...


Omslagsbild för Climate change and primary industries
E-bok

Climate change and primary industries

Climate change is expected to have a profound impact on natural resources, and thus on the primary industries (agriculture, forestry and fisheries) in the Nordic countries. Climate ...


Omslagsbild för Marine invasive species in the Arctic
E-bok

Marine invasive species in the Arctic

Arctic marine ecosystems are among the most productive and most vulnerable in the world, both from an economic and ecological perspective of growing accessibility. The complexity o ...


Omslagsbild för Demand response in the Nordic electricity market
E-bok

Demand response in the Nordic electricity market

The report provides input to a Nordic strategy on how to address consumer flexibility in a cost-efficient manner. The main recommendation is to focus on increased market efficiency ...


Omslagsbild för Best Environmental Practices in the Mining Sector in the Barents Region
E-bok

Best Environmental Practices in the Mining Sector in the Barents Region

The natural resources of the Barents Region are of strategic importance for Europe. One intensively developing sector is mining, which will bring new opportunities to the region, b ...


Omslagsbild för Recruitment and Retention of Health Care Professionals in the Nordic Countries
E-bok

Recruitment and Retention of Health Care Professionals in the Nordic Countries

The demographic trends and financial constraints in the Nordic countries, and all over Europe, are posing challenges, especially in the health care sectors. The rising number of el ...


Omslagsbild för Trafficking in Human Beings
E-bok

Trafficking in Human Beings

In the Nordic countries, most of the reported cases of trafficking in human beings today concern women and girls trafficked for sexual exploitation, but experiences from Europe ind ...


Omslagsbild för Ecosystem Services in Forests
E-bok

Ecosystem Services in Forests

A Nordic Workshop on “Ecosystem Services in Forests – how to assess and value them” was held in Oslo Thursday the 13th of September 2012. During the day, 13 presentations were made ...


Omslagsbild för Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden
E-bok

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet ...


Omslagsbild för Best Environmental Practices in the Mining Sector in the Barents Region
E-bok

Best Environmental Practices in the Mining Sector in the Barents Region

The natural resources of the Barents Region are of strategic importance for Europe. One intensively developing sector is mining, which will bring new opportunities to the region, b ...


Omslagsbild för Pohjoismainen tiivistelmä
E-bok

Pohjoismainen tiivistelmä

Vaikka kestävän kulutuksen politiikkaa on harjoitettu 20 vuotta(UNCED 1992), materiaalien kulutus ja ympäristövaikutuksetlisääntyvät edelleen Pohjoismaissa ja Euroopassa. On epärea ...


Omslagsbild för Nordic Climate Policy
E-bok

Nordic Climate Policy

The Nordic countries are often seen as green both in terms of a good environment and being capable of reducing greenhouse gas (GHG) emissions. This report is concerned with the dev ...Omslagsbild för Bullerdämpning av externt industribuller från livsmedelsindustri och hamnar
E-bok

Bullerdämpning av externt industribuller från livsmedelsindustri och hamnar

ÅF Ljud & Vibrationer har på uppdrag av Nordiska ministerrådets BAT-grupp, som är en undergrupp till arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion, utfört en studie kring bäs ...


Omslagsbild för REDD credits in a global carbon market
E-bok

REDD credits in a global carbon market

How can REDD credits be included in a future global carbon market, and what are the impacts of inclusion? We analyze ten different scenarios through 2020, varying the global emissi ...


Omslagsbild för Talar Norden med kluven tunga?
E-bok

Talar Norden med kluven tunga?

Varför kan man inte prata svenska i korvkön en fredagsnatt i Helsingfors utan att få på käften, trotsatt svenskan är ett officiellt språk i Finland? Drottningen, ministern, nobelpr ...


Omslagsbild för Den utmanande diskussionen
E-bok

Den utmanande diskussionen

Kan kulturpolitiken verka för att främja mångfald och identitet? Hur förhåller sig språket till yttrandefriheten och samhället och vad betyder identitet i den här kontexten? Debatt ...


Omslagsbild för Plastic value chains
E-bok

Plastic value chains

This project identifies thousands of tonnes per annum of potential enhanced plastics recycling from Nordic electronic waste. Plastics recycling does not always feature prominently ...


Omslagsbild för The Use of Economic Instruments
E-bok

The Use of Economic Instruments

The Working Group on Environment and Economy of the Nordic Council of Ministers publishes regular reports on the use of economic instruments in Nordic environmental policy. This re ...


Omslagsbild för Two approaches to pricing pollution
E-bok

Two approaches to pricing pollution

In comparison is the commonly used Cap and Trade method with an alternative and novel method for pricing pollution: The aim was to conduct a practical approach to clarify advantage ...


Omslagsbild för Addressing resource efficiency through the Ecodesign Directive
E-bok

Addressing resource efficiency through the Ecodesign Directive

The European Union has initiated a number of initiatives to improve resource efficiency in Europe. The Ecodesign Directive is one of the policy instruments that could aid the trans ...


Omslagsbild för Rekrytering, genomströmning och relevans
E-bok

Rekrytering, genomströmning och relevans

Faugert & Co Utvärdering har genomfört en studie om yrkes- och lärlingsutbildningar i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. I studien beskrivs de reformer som genomfö ...