Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Synlig men ändock osynlig
E-book

Synlig men ändock osynlig

I boken Synlig men ändock osynlig - om barn till utvecklingsstörda föräldrar tar författarna upp ett bland de svåraste ärenden man har att arbeta med inom socialtjänsten enligt der ...