Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Striden om den goda skolan
E-book

Striden om den goda skolan

Vi pratar mycket om kunskap i samhället idag – ett åtråvärt begrepp som blev ett nyckelord i kampen mot den så kallade flumskolan som blev rejält utskälld i slutet av 1970-talet. ” ...


Cover for Kompetens i museisektorn
E-book

Kompetens i museisektorn

by

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett me ...


Cover for Europe at the crossroads
E-book

Europe at the crossroads

De högerpopulistiska rörelserna växer drastiskt i antal och volym just nu. I EU och globalt tycks det även spridas en tidigare otänkbar acceptans och normalisering av partiernas et ...


Cover for Officeren, staten och samhället
E-book

Officeren, staten och samhället

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar yt ...


Cover for Samhällsbyggandet som mysterium : Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier
E-book

Samhällsbyggandet som mysterium : Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

by

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur ...


Cover for Kampen om det allmänna bästa
E-book

Kampen om det allmänna bästa

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning?   Motsättningen mellan ...


Cover for Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.
E-book

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.

by

År 1780 lämnade prästen Christfrid Ganander in en uppsats om ”de så kallade Tattare eller Zigeuner” till Kungliga Vitterhetsakademien i Stockholm. Den var ett bidrag till en årlig ...


Cover for Prostatan – det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
E-book

Prostatan – det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia

"Boken är helt unik! Jag har jobbat som kliniker i över trettio år, men lärde mig ändå mycket av det nya vetande som boken innehåller." Ralph Peeker, urologiprofessor vid Sahlgrens ...


Cover for Lämna eller stanna? : Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"
E-book

Lämna eller stanna? : Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"

by

Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna? Utflyttningen är ett problem: befolkningsunderlagen krymper, välfärden påverkas och företagen lider brist på kompe ...


Cover for Känslofyllda rum : Den mediala socialiteten – att titta och beröras
E-book

Känslofyllda rum : Den mediala socialiteten – att titta och beröras

Vad gör att pulsen ökar under actionscener, ögonen tåras inför ett grymt öde och känslan av förlust infinner sig när tv-serien tar slut? Hur påverkar tv-tittandet oss som medmännis ...


Cover for Problemet med vinster : riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år
E-book

Problemet med vinster : riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern för ...


Cover for Farväl till arbetet : sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
E-book

Farväl till arbetet : sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

I Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, till ...


Cover for Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet
E-book

Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och enga ...


Cover for Migrationens kontraster : arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet
E-book

Migrationens kontraster : arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. I Migrationens kontraster berättar historikern Johan Svanberg om tyska kvinnor som rekryterades ti ...Cover for Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare
E-book

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än Allsvenskan, Globen och Melodifestivalen tillsammans. Dessa publikmagneter är samtidigt komplexa samhä ...


Cover for A clean house?: studies of corruption in Sweden
E-book

A clean house?: studies of corruption in Sweden

According to virtually all international corruption rankings, Sweden is one of the top performing countries with very few exposed incidents of corruption. But does this automatical ...


Cover for Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter
E-book

Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter

by

Begrepp som ”flicka” och ”tant” a¨r ta¨njbara och ibland motsa¨gelsefulla. De kan vara uttryck fo¨r genus, fo¨rbundna med kultur, kroppsideal, livsfo¨rlopp och normer. I Att konst ...


Cover for Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik
E-book

Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik

by

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och regionalisering. Över hela världen diskuteras hur dessa utmaningar ska mötas och lösnin ...


Cover for Urban Squares : spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region
E-book

Urban Squares : spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region

by

Urban Squares suggests a specific and fresh take on agorology – the study of urban squares. The approach is one of recording everyday life and focusing on different ways to describ ...


Cover for Social transformations in scandinavian cities : nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability
E-book

Social transformations in scandinavian cities : nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability

by

Social Tranformations of Scandinavian Cities highlights the changing face of social sustainability and social disintegration in Scandinavian cities against the backdrop of ongoing ...


Cover for Den uppskjutna vreden : socialdemoktratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet
E-book

Den uppskjutna vreden : socialdemoktratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Hur har känslor påverkat svensk politik? I politiska sammanhang rörs känslor upp och används aktivt i retorik och argumentation. Men hur har känslor fått människor att uppleva sig ...


Cover for Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete
E-book

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

by

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungro ...


Cover for I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945
E-book

I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945

Den ryska revolutionen var varningsflaggan som ledde till att man började övervaka den kommunistiska rörelsen i Sverige och andra västländer. Mindre känt är att övervakningen trapp ...


Cover for Det röda hotet : de militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960
E-book

Det röda hotet : de militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960

I decennierna kring 1950-talet, när framtidstron och optimismen i det svenska folkhemmet var som störst, pågick i bakgrunden ett kallt ideologiskt krig mellan öst och väst. I Sveri ...