Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for MENINGEN MED LIVET  Etik och moral i vårt globala samhälle Ett program för ett nytt politiskt parti
E-book

MENINGEN MED LIVET Etik och moral i vårt globala samhälle Ett program för ett nytt politiskt parti

Ett samhälle fungerar bra om de flesta kan enas om en grundläggande idé om vad meningen med livet är. Etik, moral och juridik kan då bygga på en sådan idé. Den idé som presenteras ...