Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?
E-book

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikes födda, ska komma i sysselsättning. Problemet har ställts på sin spets ...


Cover for Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas
E-book

Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

by

I denna bok granskas det knippe av föreställningar, antaganden och regelverk som styr verksamheten i den svenska skolan. Författarna konstaterar att vi behöver frigöra oss från det ...