Jump to content

E-books / Education


Cover for Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö
E-book

Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri ...


Cover for Kaikki vähä erilaisii: Yläkoulun sosiaaliset suhteet
E-book

Kaikki vähä erilaisii: Yläkoulun sosiaaliset suhteet

Miten nuoret kohtaavat erilaisuutta koulussa? Miltä monikulttuurisuus yläkouluikäisen silmin näyttää? Milloin nahina ja nimittely on kiusantekoa tai syrjintää? Milloin erot rakenta ...


Cover for Vuorovaikutus asiakastyössä: Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla
E-book

Vuorovaikutus asiakastyössä: Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla

Ihmisten välistä vuorovaikutusta voisi verrata tanssiin, jossa toista osapuolta kutsutaan tietynlaisiin askelkuvioihin. Myös vuorovaikutustilanteessa toinen voi dominoida tai astua ...


Cover for Kapteeni Krantun numerojahti: Toiminnallinen merirosvoseikkailu esi- ja alkuopetukseen sekä koteihin
E-book

Kapteeni Krantun numerojahti: Toiminnallinen merirosvoseikkailu esi- ja alkuopetukseen sekä koteihin

Kapteeni Krantun numerojahti on jännittävä, toiminnallinen ja opettavainen seikkailutarina esi- ja alkuopetukseen sekä lukemiseksi koteihin. Mukaansatempaavassa tarinassa seikkail ...


Cover for Suomalaisuuden monet myytit
E-book

Suomalaisuuden monet myytit

Kansallisten myyttien avulla pidetään yhteisöjä koossa, mutta samalla ne jakavat ihmisiä meihin ja muihin. Myös kuva suomalaisuudesta pohjautuu juuriltaan hämäriin mutta sitkeästi ...


Cover for Oppimisen tulevaisuus
E-book

Oppimisen tulevaisuus

by

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja ve ...


Cover for Sanomalehdet koulutiellä: 50 vuotta sanomalehtien ja koulujen yhteistyötä
E-book

Sanomalehdet koulutiellä: 50 vuotta sanomalehtien ja koulujen yhteistyötä

Sanomalehdet koulutiellä kertoo sanomalehtien ja koulujen yhteistyöstä viidenkymmenen vuoden ajalta. Yhtäjaksoinen toiminta alkoi vuonna 1964 Sanomalehtien Liiton järjestämällä ope ...


Cover for Mobiilioppimaan: Mobiiliteknologian hyödyntäminen opetuksessa
E-book

Mobiilioppimaan: Mobiiliteknologian hyödyntäminen opetuksessa

Mitä on mobiilioppiminen? Entä mobiilipedagogiikka? Mitä voin tehdä mobiiliteknologian avulla? Mistä löydän sopivia mobiilisovelluksia? Miten mobiililaitteita hyödynnetään luonteva ...


Cover for Rulettipäiväkirja, in Plain and Simple Finnish: Learn Finnish by reading Simplified Finnish
E-book

Rulettipäiväkirja, in Plain and Simple Finnish: Learn Finnish by reading Simplified Finnish

Learn Finnish by reading simple Finnish! Rulettipäiväkirja, in Plain and Simple Finnish kertoo siitä, kuinka helppo on joutua uhkapelikoukkuun ja kuinka vaikea siitä on päästä e ...


Cover for Tulevan maisterin graduopas
E-book

Tulevan maisterin graduopas

Gradua vaille valmis? Älä anna viimeisen kaarteen lannistaa – tämän oppaan vinkeillä selviydyt urakastasi maaliin asti! Tulevan maisterin graduopas tarjoaa käytännön neuvoja tutkie ...


Cover for Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen
E-book

Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen

Tieteellinen kirjoittaminen on kaikille korkeakouluopiskelijoille tärkeä työväline ja osa tutkinnon suorittaneen akateemista asiantuntijuutta. Se on myös taito, jota voi oppia ja j ...


Cover for Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi
E-book

Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi

Tilastolliseen tutkimukseen perustuva argumentti vaatii tutkijalta kykyä luoda uskottava vuoropuhelu tilastollisen päättelyn ja teoreettisen tulkinnan välille. Tilastollinen päätte ...


Cover for Ohjaustyön opas
E-book

Ohjaustyön opas

Ohjaajia ja ohjattavia on jokaisella työpaikalla ja kaikissa oppilaitoksissa. Hyvin onnistunut ohjaus tekee oppimisesta mielekästä ja toiminnasta tuloksellista sekä säästää aikaa j ...


Cover for Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään
E-book

Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään

by

Kääntämisen kyky on oma lahjansa. Kääntäminen taiteena ja ammattina eroaa merkittävästi siitä perusviestinnästä, jolla eri kielten edustajat kommunikoivat keskenään: kaikki eivät o ...


Cover for Kuinka kieltä opitaan: Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle
E-book

Kuinka kieltä opitaan: Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle

by

Kuinka kieltä opitaan on kattava tietopaketti kielenopettajaksi aikoville, opettajana toimiville sekä kaikille kielenoppimisesta kiinnostuneille. Se pohjautuu alan viimeisimpään tu ...


Cover for Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen
E-book

Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen

by

Millaista on lasten ja nuorten elämä 2010-luvun Suomessa? Kuka on vaarassa syrjäytyä ja miksi? Kuinka edistää yhteiskunnan nuorimpien hyvinvointia? Teoksessa käsitellään lasten ja ...


Cover for Ajan merkit: Historian käyttö ja opetus
E-book

Ajan merkit: Historian käyttö ja opetus

Historian opiskeleminen on ajattelemaan oppimista. Kuka minä olen? Mistä minä tulen? Mihin olen matkalla? Historia ei ole pelkästään suurmiehiä ja vuosilukuja, vaan jokaisella meis ...


Cover for Vastavuoroinen sosiaalityö
E-book

Vastavuoroinen sosiaalityö

by

Sosiaalityö auttaa tasaamaan ihmisten erilaisia lähtökohtia elämään. Tämä edistää sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia. Sosiaalityöntekijöillä on eräänlainen kaksoisrooli: t ...


Cover for Johdatus tieteelliseen ajatteluun
E-book

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ...


Cover for Uraopas: Työelämän lyhyt oppimäärä
E-book

Uraopas: Työelämän lyhyt oppimäärä

Tutkinto taskussa mutta työpaikka vielä kiven alla? Työnhaku voi aiheuttaa harmaita hiuksia varsinkin uraansa aloitteleville. Avuksi rientää Uraopas, joka tarjoaa pikakurssin nykyp ...


Cover for Kavereita nolla
E-book

Kavereita nolla

<p>Kun ystävää ei ole</p><p>Ajankohtainen puheenvuoro lasten ja nuorten yksinäisyydestä, ongelmasta, joka koskettaa liian monia.</p><p>Yksinäisiä on kaikissa ikäluokissa, mutta eri ...


Cover for Tätä on Lean
E-book

Tätä on Lean

Lean on aikamme yleisin johtamisfilosofia, jota hyödynnetään kaikilla aloilla. Silti konseptin määritelmä on edelleen epämääräinen, ja se ymmärretään usein väärin. ”This is Lean: R ...


Cover for Nyt Nukutaan - Näin autat pientä lastasi nukkumaan makeasti koko yön
E-book

Nyt Nukutaan - Näin autat pientä lastasi nukkumaan makeasti koko yön

Etkö saa nukuttua öisin? Oletko niin väsynyt että pelkäät menettäväsi järkesi? On kidutusta olla nukkumatta. Unenpuute on vanha, kokeiltu kidutusmenetelmä. Jos ei saa nukkua on pia ...