Jump to content

E-books / Education


Cover for Valfrihet för bättre resultat : kvalitetshöjande konkurrens i grundskolan
E-book

Valfrihet för bättre resultat : kvalitetshöjande konkurrens i grundskolan

Valfriheten har betydelse inte bara för den enskilda eleven utan också för utbildningsväsendet i stort. Valfriheten skapar förutsättningar för innovation och förbättring. Det finns ...


Cover for Stärk grunden för ökad kunskap : kan skolans resurser användas effektivare?
E-book

Stärk grunden för ökad kunskap : kan skolans resurser användas effektivare?

Det finns inga tydliga samband mellan de resurser som tillförs skolan och de resultat skolan uppnår. En genomgång av kommunernas kostnader för grundskolan visar på stora skillnader ...


Cover for Högskolekvalitet 2012 : samverkan ger kvalificerade jobb och nöjdare studenter
E-book

Högskolekvalitet 2012 : samverkan ger kvalificerade jobb och nöjdare studenter

Svenskt Näringsliv presenterar fördjupade uppgifter från undersökningen Högskolekvalitet, om studenters etablering på arbetsmarknaden, deras syn på sin utbildning och lärosätens sa ...


Cover for Högskolekvalitet 2012: : får studenter jobb efter examen?
E-book

Högskolekvalitet 2012: : får studenter jobb efter examen?

Svensk tillväxt och konkurrenskraft är beroende av en högre utbildning av högsta kvalitet som ger goda resultat. Blivande studenter måste ha tillgång till information om vilka föru ...