Jump to content

E-books / Novels


Cover for Charlottes bok
E-book

Charlottes bok

Romanen rör sig mellan flera plan. Den omfattar en omvälvande period från femtiotalet till våra dagar, som politiskt och socialt radikalt har stöpt om samhället. Denna utveckling a ...