Jump to content

E-books / Fantasy & Sci-Fi


Cover for Jordens väktare - Science fiction med miljötema
E-book

Jordens väktare - Science fiction med miljötema

Kretonerna bor i berggrunden på otillgängliga platser för att undvika kontakt med de aggressiva och våldsamma människorna. De är småväxta, intelligenta och har en högt utvecklad te ...