Jump to content

Audiobooks / Novels


Cover for Dockskåpet och andra berättelser
Audiobook

Dockskåpet och andra berättelser

Katherine Mansfield (1888-1923) är en av de modernistiska förnyarna inom novellkonsten under det tidiga 1900-talet. Med sin skissartade och impressionistiska stil, sina ögonblicksb ...