Jump to content
Cover for Tarotmeditationer: En resa in i den Kristna Hermetismen
Isbn: 978-91-8057-917-9
Publisher: Books on Demand
Category:
Religion & Beliefs
Accessible since: February 2022

E-book

Tarotmeditationer: En resa in i den Kristna Hermetismen

Tarotmeditationer skrevs anonymt under 1960-talet men publicerades inte förrän 1980, då på franska och postumt på författarens begäran. Boken har kallats ett av de absolut viktigaste verken inom den esoteriska kristenheten. Författaren använder de 22 stora Arkanerna i Tarot för att belysa några av mänsklighetens svåraste andliga frågor och han gör det på ett oöverträffat sätt. Den svenska översättning har genomförts med den engelska översättningen, Meditations on the Tarot, som förlaga. Förordet till den engelska utgåvan är skrivet av ingen mindre än Hans Uhrs von Balthasar, som av många anses vara nittonhundratalets främste katolske teolog. Den svenske översättaren önskar, i samma anda som originalförfattaren, att förbli anonym. Han skriver därför under en pseudonym, som mer betecknar vad och vem han skulle vilja vara än vad och vem han faktiskt är. Det är tveklöst det mest extraordinära verk jag någonsin läst. Det har ett oerhört andligt djup och insikt, Trappistabbot Basil Penningston, OSCO Denna bok är, enligt mig, det till dags datum största bidraget i strävandena efter att återupptäcka och förnya den kristna kontemplativa traditionen från kyrkofäderna och högmedeltiden, Trappistabbot Tomas Keating, OCSO Nittonhundratalets vackraste och mest instruktiva bok om västerländsk esoterism., Antoine Faivre, professor i, Det moderna Europas esoteriska och mystika strömmars historia, Sorbonnes Universitet


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone