Jump to content
Cover for Vikingar
Isbn: 978-87-7212-201-4
Publisher: DigTea
Category:
3-6 years Children's books 6-9 years For emergent readers
Accessible since: April 2018

E-book | 28 days for loan

Vikingar

Läs Vikingar ensam eller tillsammans med en vän.
Se vad som händer med vikingarna när de kommer till England.

Vikingar är anpassad för de första läsaktiviteterna från cirka 6 år. 62 ord, OVIX* 28.

DigiLäs Mini för preläsare
Bokserien är utvecklad för det som kallas logografisk läsning, där barnet övar sig på att läsa genom att känna igen och läsa ordbilder. Den logografiska läsningen är ett utvecklingsteg omedelbart innan barnet lär sig fonologisk läsning, där barnet använder bokstävernas ljud i sin läsning.

*OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone