Jump to content
Cover for Vi åker skidor
Isbn: 978-87-7212-200-7
Publisher: DigTea
Category:
3-6 years Children's books 6-9 years For emergent readers
Accessible since: April 2018

E-book | 28 days for loan

Vi åker skidor

Vi åker skidor berättar om vad du kan uppleva på skidsemester.
Längst bak i boken finns det frågor som du kan tala om och besvara tillsammans med en vän.

Vi åker skidor är anpassad för de första läsaktiviteterna från cirka 6 år. 45 ord, OVIX* 23.

DigiLäs Mini-serien för preläsande
Böckerna innehåller många repetitioner och stödjande bilder för det som kallas semi-fonologisk eller upptäckande läsning där barnet läser med stöd i bilder och använder ljuden av ordens första bokstav, om
barnet känner till dessa. Detta är ett utvecklingsstadium i barnets läsutveckling omedelbart innan barnen lär sig fonologisk läsning med ljudning.

Digiläs Mini B innehåller många upprepningar och bilder som underlättar förståelsen. Det gör det lättare för barnet att förhålla sig till texten.

*OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone