Jump to content
Cover for Karl den Stores släktförening
Isbn: 978-91-7739-846-2
Publisher: Melampyrum förlag
Category:
Short stories
Accessible since: March 2018

E-book

Karl den Stores släktförening

Boken består av två delar. I första delen presenteras noveller och i del två ”rättvisa betraktelser”. Novellerna är antingen nyskrivna eller omarbetade äldre arbeten. Novellerna har mer eller mindre starka kopplingar till händelser i författarens liv. Betraktelserna består av aktuella kommentarer till politiska, ibland historiska, händelser, epigram, lyrik och personliga anteckningar. Boken  avspeglar författarens relation till informationsfloden av fakta, påståenden och desinformation och hur individen förhåller sig till detta flöde. Bokens senare del kan uppfattas som kontroversiell, då många inlägg är mindre politiskt korrekta. Det är författarens förhoppning att detta kan leda till fruktbara dialoger i Hegels anda, där tes kan mötas av antites och leda till en fruktbar syntes. 


Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone