Jump to content
Cover for The Pet Shop - DigiRead A
Isbn: 978-87-7212-113-0
Publisher: DigTea
Category:
Children's books 6-9 years For emergent readers In english
Accessible since: August 2017

E-book | 28 days for loan

The Pet Shop - DigiRead A

Where does the bird live?
The bird lives in a birdcage.

The Pet Shop är anpassad till de första självständiga läsaktiviterna på engelska. Boken är uppbyggd med många upprepningar och illustrationer som underlättar läsförståelsen. Temat i denna bok är Nouns och introducerar läsaren för de basala ord och begrepp som behövs för att kommunicera på engelska om husdjur.

Texten är inläst på brittisk engelska av en engelsk skådespelare. Uppläsningen kan pausas efter behov.

DigiRead A är anpassad till de första självständiga läsaktiviterna på engelska. Boken är uppbyggd med många upprepningar och illustrationer som underlättar läsförståelsen.


QR-bok ger tillgång till ljud- och filmstöd för läsarens självständiga läsning. Skanna QR-koden på sida 2 med en smartphone eller surfplatta och få åtkomst till inlästa texter.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone