Jump to content
Cover for Om en ung prästs betydelse för en fattig gubbe
Isbn: 978-91-1306-284-6
Publisher: Norstedts
Category:
Short stories
Accessible since: March 2016

E-book | 28 days for loan

Om en ung prästs betydelse för en fattig gubbe

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859–1927, hade en bakrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut med On the stage and off. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

Om en ung prästs betydelse för en fattig gubbe ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.