Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Utrikespolitik och historia
Isbn: 978-91-7465-771-5
Förlag: Nomen förlag
Kategori:
Samhälle & politik Historia
Tillgänglig sedan: september 2014

E-bok | 28 dygns lånetid

Utrikespolitik och historia

Denna bok behandlar ett antal ämnen i svensk utrikespolitik. Det första avsnittet gäller den svenska neutralitetspolitiken under första världskriget, som bröt ut för 100 år sedan. En annan utförlig artikel belyser den svenska säkerhetspolitikens utveckling: ”Från neutralitet till NATO-samarbete”.

Kortare uppsatser tar upp ”COCOM och neutralitetspolitken”, ”Evakueringen från Cypern 1974” samt ”Suezkanalen 1869, 1975 och nu”. Boken avslutas med en essä om ”Dag Hammarskjöld och ödet”.

ROLF H. LINDHOLM är jur. dr i internationell rätt och f.d. minister i UD.


Han har tidigare utgivit:
"Levande svensk litteratur; Efter 1950", 2013
”Levande svensk litteratur; 1900-talet”, 2012
”Levande svensk litteratur; 1800-talet”, 2011
”Huvudlinjer i Heliga Birgittas Uppenbarelser”, 2011
”Levande svensk litteratur; 800-1800”, 2010
”Räddningsaktioner; Svenska insatser under andra världskriget”, 2009
”Folkrätt och utrikespolitik”, 2008
”Neutraliteten”, 2008
”Diplomatliv”, 2008
”Kalla kriget och Sverige”, 2008
”Upptäcktsresor i Oceanien, Arktis och Antarktis”, 2007
”Upptäcktsresor i Amerika”, 2007
”Upptäcktsresor i Asien”, 2007
”Upptäcktsresor i Afrika”, 2007
”Huvudlinjer i Dag Hammarskjölds Vägmärken”, 2006
”Historiska platser; En resa genom Sverige”, 2003
alla ovan hos www.books-on-demand.com
”Sverige under kalla kriget; En dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik” (2000 – www.santerus.se)
samt
”Sveriges neutralitet” (doktorsavhandling 1987 – slutsåld)
Se ävenwww.rolflindholm.se

rolf lindholm rolf h rolf h lindholm


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone