Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Hur vi förlorade Norrland
Isbn: 978-91-8758-514-2
Förlag: Affront
Kategori:
Noveller Fantasy & SF
Tillgänglig sedan: oktober 2013

E-bok | 28 dygns lånetid

Hur vi förlorade Norrland

"När en så svår olycka drabbar ett folk, som det nu har skett med oss, så måste man först och främst göra klart för sig, att sådant aldrig har sin orsak i en enda händelse, såsom t. ex. utbrottet af ett krig, utan att en sådan olycka småningom förberedes genom föregående generationers politiska fel och försummelser. Det stora kriget mellan kontinentalmagterna 189* var endast yttre anledningen, genom hvilken olyckan slutligen kom öfver oss, men orsakerna till att förr eller senare en förlust måste drabba oss hade hopats under många, många år af sorglöshet och materiella sträfvanden, ehuru vi tyvärr med obegriplig förblindelse icke insågo detta."

Vad händer när Sveriges militära trupper inte är stora och nog väl utrustade? Jo, då kommer ryssen och invaderar! Novellen "Hur vi förlorade Norrland", ursprungligen publicerad 1889, tillhör den än idag gångbara ryssinvasionsgenren och skildrar ett Sverige i den nära framtiden som utsätts för hårda prövningar när jätten i öst sätter siktet hitåt.

Novellen ingår i Affronts serie "Svensk SF från förr" där äldre svensk fantastisk litteratur ges ut i digitalt format.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone