Jump to content
Cover for Animalien : Mjaujitet vad är det?
Isbn: 978-91-8683-948-2
Publisher: FramSteget Bokförlag
Category:
3-6 years Children's books 6-9 years
Accessible since: August 2013

E-book | 28 days for loan

Animalien : Mjaujitet vad är det?

EN BARNBOK OM DEMOKRATI!

"Böcker är hjärnans barn", ett uttalande av J Swift som gäller än idag. Förmodligen var det därför jag skrev barnboken ”Animalien – Mjaujitet vad är det?" Boken är riktad till barn mellan 5 och 7 år. Kan med framgång läsas som studiematerial i lågstadiet. Kan även läsas av vuxna.
Mig veterligen finns ingen motsvarighet i Sverige.

Det är ju i unga år som vi skapar en syn på medmänniskor och omvärld som sedan präglar oss i livet. Vi hör ständigt ordet demokrati, men förstår vi dess innebörd? Nej, förmodligen inte, i alla fall inte fullt ut. Hur skall då ett barn förstå?

Jag vill genom min bok förklara olika begrepp och sammanhang såsom att det i ett demokratiskt samhälle finns regler och lagar som skapas av oss själva och som skall hållas för att samhället skall fungera.

"Animalen - Mjaujitet vad är det?" bör läsas av både vuxna och barn.

Göteborg Juli 2013, Pia Westerlund Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone