Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Nomadflickan Natiwis liv och äventyr i Uganda
Isbn: 978-91-7517-305-4
Förlag: Recito Förlag
Kategori:
Barn & Ungdom
Tillgänglig sedan: november 2012

E-bok | 28 dygns lånetid

Nomadflickan Natiwis liv och äventyr i Uganda

När du nu ”träffar” Natiwi, är hon på en missionsstation i östra Afrika. Uganda finns ännu inte som stat, utan är ett brittiskt protektorat. Hon föddes på 50-talet i ett Afrika som behärskades av kolonialmakter. Natiwi är på väg att bli tonåring och hon har gjort att avgörande uppbrott. Kanske kan man tala om hennes öde. Sedan generationer var hennes klan nomader på en högplatå i Karamoja, nordöstra Uganda. De levde med och av naturen. De följde sin boskapshjordar till friskt bete och hade ännu inte mött den vite mannen. Han fanns i deras föreställningsvärld som ett spöke. Deras liv var en daglig kamp för att överleva.Det fanns en antydan om tillfälliga boplatser, byggandet av en by, vilket minskade barnadödligheten. Natiwis pappa är stammens hövding. Keem, som är Natiwis mamma, kommer från en annan nomadstam och är hans sjunde hustru. Natiwi ska få två syskon; en syster Aleka och en lillebror Lorika. Nomaderna föreställde sig en värld av andar, goda och onda, som ingrep i människornas liv. Tidigt insåg den äldre generationen, att Natiwi hade en särskild förmåga; den att få kontakt med andarna, särskilt de goda. Hon lever i det dagliga livet för att hjälpa och återställa balansen mellan ”krafterna”. Du får följa med på hennes äventyr, som egentligen är vardagliga händelser. Men det onda tränger sig in och hennes pappa dödas under fredsförhandlingar. Hennes mamma blir tagen för terrorist av brittiska sodater, som jagar motståndsmän. Natiwi har ensam ansvaret för sina syskon, då hon en natt blir allvarligt skadad av en hyenas bett. I byn tolkar man det så, att de goda andarna lämnat Natiwi, att hon ska dö. Men hon räddades den sista natten och förs till missionsstationen, där du nu får träffa och följa henne i nästan 10 år. Hon kommer att utbilda sig till lärare och har en dröm; att komma tillbaka till sin stam och starta en skola.

 

I den första boken fanns det en osynlig berättare, medan Natiwi i denna bok framträder i jag-form.Hon är nu en livserfaren kvinna, som anpassat sig till att leva i Tyskland. Men ofta i afrikansk tidsuppfattning, så sluter sig cirkeln och barndomen,  uppväxtåren framträder och Natiwis livsberättelse växer fram.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone