Jump to content
Cover for Fem berättelser ur Shahname, det iranska nationaleposet
Isbn: 978-91-9784-214-3
Publisher: nordienT
Category:
Novels Poetry Short stories Literary studies History Social and cultural history Humanities Plays
Accessible since: November 2011

E-book | 28 days for loan

Fem berättelser ur Shahname, det iranska nationaleposet

Det iranska nationaleposet Shahname (Kungaboken) är det äldsta bevarade verket på nypersiska. Bokens författare Abol-Qasem Ferdosi (Ab?u al-Q?asim Firdawsi, Firdausi, Ferdowsi) levde ca (934 -1025).

Inom den klassiska persiska litteraturen, som hade sin storhetstid under tre sekler med början på 1000-talet, intar Shahname en säregen plats. Ramberättelsen och alla sidoteman, avfattade på cirka 50 000 dubbelverser, ger en inblick i det förislamiska Irans traditioner, folkliv och historia.

De fem berättelser som återges här tillhör de centrala episoderna i Shahname. Berättelserna har förkortats och överförts till prosa.

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone