Jump to content
Cover for Giftas
Isbn: 978-91-2709-308-9
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Novels Short stories
Accessible since: November 2011

Also available as: Audiobook
E-book | 28 days for loan

Giftas

Bäste Herr Bonnier!
Här ser Ni nu gudlösheten! Boken blir minst 20 ark (utan illusioner!) Dygdens lön är för bredt anlagd och det andra bli derför tunnare, ty hufvudsaken för mig är icke att gräfva i enskilda fall utan att få så många fall som möjligt för att få hela sakens alla sidor belysta! /---/
En sak till! Vi skola väl ändra titeln till "Giftas", ty det kommer äfven ogift folk med! Också börja vi boken med något rysligt vackert!
Men vi måste ha en lurk som läser ms-korrektur! Det fins bestämdt både betiser och rena origtigheter. Jag törs inte läsa igenom mitt manuskript, ty då äcklar det mig så att jag kan stanna midt i! Och får alltid en god lust att bränna.

Ur Strindbergs brev till Karl Otto Bonnier, 12 maj och 9 juli 1884

Giftas utgavs första gången 1884-85


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone