Jump to content
Cover for Barns vardag i det senmoderna samhället
Isbn: 978-91-2712-338-0
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Education Society & Culture
Accessible since: November 2011

E-book

Barns vardag i det senmoderna samhället

Det finns ett stort behov av skildringar där barnet med sin egen röst beskriver sin miljö och familjesituation. En viktig utgångspunkt i denna antologi har varit barnens perspektiv, att barnen själva ska få komma till tals, och flera kapitel bygger på intervjuer med barn.
Här behandlas både det allmänna och det särskilda, hur det är att växa upp i en "vanlig" familj och i familjer med exempelvis missbruksproblematik.
Genom kapitlens innehållsliga bredd lyfter boken fram några olika perspektiv på barns vardag i dag. Här visas på aktuella förändringar i samhällets syn på barn och barnets plats i familjen. Kärnfamiljen är inte längre den självklara failjetypen. Idag existerar en rad andra familjeformer där föräldrar och barn möts under nya förutsättningar.
Boken riktar sig till studerande vid utbildning i socialt arbete, lärarutbildningar, till yrkesverksamma och till alla som är intresserade av barns villkor i dagens samhälle.

Margareta Bäck-Wiklund är professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vid Göteborgs universitet.
Tommy Lundström är docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone