Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Årets månader
Isbn: 978-87-7212-185-7
Förlag: DigTea
Kategori:
Barn & Ungdom 6-9 år Lättläst
Tillgänglig sedan: april 2018

E-bok | 28 dygns lånetid

Årets månader

Årets månader berättar om vad man kan uppleva under årets tolv månader i Sverige. Sist i boken kan du höra mer om årets månader.

Årets månader är anpassad till de första läsaktiviteterna från omkring 7 år. 71 ord, OVIX* 35.

DigiLäs Mini-serien för preläsande
Böckerna innehåller många repetitioner och stödjande bilder för det som kallas semi-fonologisk eller upptäckande läsning där barnet läser med stöd i bilder och använder ljuden av ordens första bokstav, om barnet känner till dessa. Detta är ett utvecklingsstadium i barnets läsutveckling omedelbart innan barnen lär sig fonologisk läsning med ljudning.

DigiLäs Mini C är uppbyggd med många upprepningar och stöttande bilder, filmer eller illustrationer, så att läsaren kan läsa med hjälp av förljudsanalys och bildstödd avkodning, på väg mot en ljudbaserad läsning.

*OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone